+3tic

My blogs

About me

Location Barcelona, Catalunya
Introduction Som un grup d'estudiants de 3r curs del Grau en Educació Primària, a Blanquerna (Universitat Ramon Llull)