കൂട്ടുകാരൻ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location പൊള്ളേത്തൈ, ആലപ്പുഴ, India
Introduction ഞാൻ ഒരു സാദാ പൊള്ളേത്തൈക്കാരൻ. അതെന്തു തൈ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശബ്ദ താരാവലി എഴുതിയ ശ്രീകന്ടെശ്വരം പിള്ള വരെ ചുറ്റിപ്പോകും. അതിനിവിടെ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മൊബൈലിൽ ബ്ലോഗ് വായിക്കുന്നവർ Home ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ View web version ഞെക്കി പഴയ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
Interests വായന, സിനിമ, ക്രിക്കറ്റ്‌(കാണല്‍ മാത്രം)
Favorite Movies കണ്ടു തീര്‍ക്കാൻ പറ്റിയാല്‍ അത് ഇഷ്ടപ്പെടതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കണ്ടു തീര്തിട്ടും ഇല്ല
Favorite Music സാധാരണക്കാരന് ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകള്‍. ഭാഷ പ്രശ്നം ഇല്ല
Favorite Books വായനയുടെ ലോകത്തേയ്ക്ക് എന്നെ കൈ പിടിച്ചാനയിച്ച ബാലരമ, പൂമ്പാറ്റ, ബോബനും മോളിം....