LƯU MINH NHỰT

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Location ho chi minh, Vietnam, Vietnam
Interests Công nghệ, âm nhạc