ครูอินทิรา

My blogs

About me

Gender Female
Introduction เกิดวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2526 จบชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดดอนตูม เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเคยฝึกสอนที่โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร พอเรียนจบก็เริ่มทำงาน(สอนหนังสือ)ที่โรงเรียนวัดดอนตูม ตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปัจจุบัน และตอนนี้ก็ได้มาเริ่มทำงานที่โรงเรียนวัดสัมมารามค่ะ
Interests คณิตศาตร์, คอมพิวเตอร์, งานประดิษฐ์(คหกรรม)
Favorite Books ทุกประเภท