Rok Kralj

My blogs

About me

Introduction Moja želja je predvsem, da postane medsebojna delitev dobrin, ta mogočni princip, nekaj razumljivega in domačega čim večjemu krogu ljudi. Če bom s tem kaj prispeval k splošneno dobru, potem je moj namen v celoti dosežen. Ne vem pa, če je pri tem pomembno, kdo sem kot osebnost. Bom pa zelo vesel slehernega komentarja (če ne bo ravno žaljiv) in elektronske pošte.