วัคซีน

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีอิสระต่อตัวเองและผู้อื่น เคารพสิทธิของตัวเองปล่อยให้ตัวเองมีความคิดใช้ชีวิตโดยยึดหลักความเป็นจริงตามธรรมชาติ เคารพต่อสิทธิของผู้อื่นโดยให้เขาได้มีโลกส่วนตัวของเขาโดยที่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ ในเหตุผลของโลกส่วนตัวที่เขาเป็น