ராஜகோபால்

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Accountant vs Software Eng
Location சின்ன சேலம், தமிழ் நாடு, India
Introduction என்னோடு நான் சில நிமிடங்கள் பேச துனை செய்த தனிமைக்கு நன்றி!
Interests web apps