สุภาวดี หนูเจริญ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location นครศรีธรรมราช, Thailand
Introduction รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ ผู้จัดรายการวิทยุรายการ "ครูในดวงใจ" ทุกวันจันทร์ เวลา 15.10-16.00น. และรายการ"ซันเดย์วาไรตี้" ทุกวันอาทิตย์เวลา 11.10-12.00น. ทางสถานีวิทยุเสียงมหาชัย FM107.5 MH และทางวิทยุออนไลน์ www.nstru.ac.th ไปที่ เสียงมหาชัย
Interests นาฎศิลป์ไทย, ลีลาศ, จัดรายการวิทยุ