@Nasabah_Media

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction Jauhilah Riba, Sesungguhnya riba adalah perkara yang di benci oleh Alloh SWT.