ഗ്രീഷ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Web Marketing
Location കണ്ണൂര്‍, കേരളം
Introduction വിടരാന്‍ കൊതിക്കുന്ന ഗുല്‍മോഹര്‍ ആവാം.... അല്ലെങ്കില്‍ വിടര്‍ന്നു വാടിയ നന്തിയര്‍വട്ടം ആവാം... തെയ്യങ്ങള്‍ ആടിത്തിമര്‍ക്കുന്ന നാട്ടില്‍ പൊട്ടന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു പെണ്‍കിടാവ്.....
Interests കഥ, കവിത, കാര്‍ട്ടൂണ്‍
Favorite Books നഷ്ടപെട്ട നീലാംബരി, നന്ദിതായുടെ കവിതകള്‍, ഗസല്‍