HERLIGHETEN

My blogs

About me

Location Loallmenningen - Bjørvika, Oslo, Norway
Introduction HERLIGHETEN er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon. Det ble født i april 2012 og ligger i Loallmenningen i Bjørvika, en røff øy av pukkstein midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen. Nå råder livlighet og snart også grønn idyll mellom utslippstårnene.Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker, og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig, men det hadde ikke vært realisertbart uten massiv innsats fra frivillige idealister og lykkelige parselleiere.