రాధిక(నాని )

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation గృహిణి.
Location పశ్చిమగోదావరిజిల్లా.ఆంధ్రప్రదేశ్., India
Introduction సాదాసీదా ఆంద్రా పల్లెటూరి గృహిణిని
Interests కుట్లు-అల్లికలు, ఫొటోలు తీయడం, మొక్కలపెంపకం
Favorite Movies కె.విశ్వనాధ్ సినిమాలు, బాపు సినిమాలు, బాగుంటే ఏసినిమా ఐనా చుసేస్తాను ..
Favorite Music అన్నమయ్య కీర్తనలు, పాత, కొత్తమెలోడిపాటలు.
Favorite Books జీవితచరిత్రలు, చరిత్ర పుస్తకాలు, ఈనాడు ఆదివారం పుస్తకంలో కథలు, యద్దనపూడి, యండమూరినవలలు