တာတူး(၀ါ) အေမ့ခံလူတစ္ေယာက္

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Occupation ထာ၀ရေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္
Location RC2, Hlaing, Yangon, Myanmar (Burma)
Introduction Unable to identify. ခုအထိ ငါဘာေကာင္လဲ ဆိုတာ ေသခ်ာ မသိေသးသူ
Interests Reading, Thinking, Creating စာဖတ္ျခင္း၊ ေတြးေတာျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊
Favorite Movies Enemy at the gate. Matrix.
Favorite Music ေထြေထြထူးထူးမရွိ။ နားမျငီးေသာ(မဆူညံေသာ) သံစဥ္အားလံုး
Favorite Books The World Is Flat. Who Moves My Cheese? From Third to First. Lateral Thinking. မြန္-ျမန္မာ အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္