Shiva Prakash

My blogs

About me

Gender Male
Industry Student
Occupation आफ्नो मालिक-मनको दास !
Location HOLBROOK, MA, United States
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction भाे मलाई तिम्रो परिचय चाहिँदैन । जरुरी छैन मान्छेले मान्छेको परिचय दिन, समयले दिन्छ ।
Interests असल हुन केही गर्नु पदैन, खराबमात्र नगरे हुन्छ !
Favorite Movies आफ्नै जीवन !
Favorite Music आफैंले सुन्न नपाएका आफ्नै जीवनका धून।
Favorite Books आफ्नै वास्तविकता !

Why does the taste of pennies remind you of losing a tooth?

मेराे नाम शिव प्रकाश भयो, तर के म शिव प्रकाश हुन सकेँ ? मूल प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म थाह छैन !