پریسا

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation داستان نویس- روزنامه نگار آزاد
Location یک شیرازی, ساکن پراگ, Czechia
Introduction پیش از آن که خودم را بشناسم جنگ مرا شناخته بود ولی من برای صلح با دنیا آشنا شدم .اگر چه در آسایش زندگی میکنم ولی آرامش ندارم,تا زمانیکه مردم سرزمینم برای لقمه نانی ,تارمویی ,قطره شرابی ,کوته کلامی و اندیشه ی ناگفته ای به دارآویخته میشوند.
Interests درباره من قضاوت نکنید زیرا شما خداوند نیستید و من کسی نیستم جز بخشی از خودتان.