สุนทรีเพ็ญ

My blogs

About me

Location อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์, ภาคกลาง, Thailand
Introduction ชื่อ นางสาวเพ็ญศรี ขยายวงษ์ (เพ็ญ) อายุ 29 ปี เป็นคนประจวบคีรีขันธ์ รับราชการได้ 8 ปี โดยอยู่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางสะพาน อ.กำเนิดนพคุณ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลราชชบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง รุ่นที่ 16 การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด.......