นกน้อย

My blogs

About me

Introduction เสียงร้องที่สามที่แม่ได้ยินหลังความเจ็บปวดที่แม่ยินดีที่จะเผชิญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2521เด็กตัวน้อยๆเหมือนลูกนกได้ลืมตาดูโลก ณ.บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี