Laura Ukkonen

My blogs

About me

Location Finland
Introduction Olen kuvataiteilija ja työskentelen pääosin piirtäen. Se on yksi tapa tuoda näkyviin muuten näkymättömiä tunnetiloja – niin itse kokemaani kuin nyky-yhteiskunnassa yleisestikin vallitsevaa tunnelmaa. Millaisia ovat esimerkiksi yksinäisyyden ja sosiaalisuuden väliset sidokset? Asun ja työskentelen Helsingissä. Olen valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta. //////////////////// I am a visual artist and I work mainly by drawing. Drawings are one way to bring otherwise invisible emotions visible - both my personal experience and the general atmosphere in the society. For example, how are loneliness and the need to be a part of the surrounding community entwined? I work and live in Helsinki, Finland. I completed my master's degree in fine arts at Aalto University in 2012.