మురళి

My blogs

About me

Gender MALE
Location India
Introduction కింద నేల ఉంది అని అనుక్షణం ఎరుకలో ఉంచుకునే మనిషిని. ఎన్నాళ్ళు జీవించాం అన్నదానికన్నా జీవితాన్ని ఎంత ఆస్వాదించాం? అన్నది ముఖ్యమని నమ్ముతాను.
Favorite Movies చాలా ఉన్నాయి
Favorite Music వినసొంపైనది ఏదైనా..
Favorite Books చాలా చాలా ఉన్నాయి..