Bình An

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Kỹ thuật
Location Vietnam
Introduction Lặng lẽ, yêu đời và yêu người.
Favorite Movies Mr and Mrs Kramer
Favorite Books Tiếng gọi nơi hoang dã