Μονάδα Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποτελεί τη μετεξέλιξη των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.