Δρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΣΕΠ ΕΑΠ, Δ/ντής SBOING.net
Location Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Greece
Links Wishlist
Introduction http://Liotopoulos.info
Interests SBOING.net -- navigation beyond!