عتیق

My blogs

About me

Gender FEMALE
Introduction من بیش از همه چیز یک زن هستم... و بعد یک مادر. نوشتن را به خاطر دخترم شروع کردم. برای اینکه حرفهایی را که نمی توانم امروز به او بگویم فردا بخواند. اما در میانه راه به این نتیجه رسیدم که دوست دارم بنویسم. برای خودم هم. برای همین در شروع سی و دومین سال زندگیم وبلاگ دیگری ساختم که آیینه احساسات و افکارم باشد. نمی دانم آیا خوانده خواهد شد روزی یا نه؛ اما می دانم که دوست دارم خوانده شود. دوست دارم خوانده شوم. همین.