κόκκινο μπαλόνι

My blogs

Blogs I follow

About me

Interests συλλογή κολεόπτερων, καλλιέργεια μπονζάι, επιμήκυνση ελατηρίων με τη χρήση τσοπστικς, ύπνος, ταβανοσκόπηση
Favorite Books τα άπαντα της κυρίας Βέφας, Neufert, ταξιδιωτικοί οδηγοί.