Ett nätverk för dig!

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction European Management Assistants (EUMA) är ett europeiskt och nationellt nätverk av assistenter, sekreterare och administratörer på ledningsnivå inom näringsliv och förvaltning. Nätverket grundades 1974 och är ett yrkesrelaterat nätverk utan facklig förankring. EUMA finns representerat i 26 europeiska länder med totalt ca 1300 medlemmar, varav ca 200 i Sverige. EUMA Sweden är indelade i fyra regioner; South, West, East och North. www.euma.org www.euma-sweden.se