அனுபவம்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Arts
Location ஈழம், Sri Lanka
Introduction நான் ஒரு தமிழன்.மற்றவர் வாழ விரும்புபவன்.மற்றவர் என்னைப்பற்றி எப்படிப்பேசினாலும் நான் மற்றவரைப்பற்றித் தவறாகப் பேசக்கூடாது என்று நினைப்பவன்.சில மனிதர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சிந்தித்துக்கொண்டிருப்பவன்.எனக்கு எதிரி என்று யாருமில்லை.
Interests வாசித்தல, யோசித்தல்
Favorite Movies வானத்தைப்போல....
Favorite Music வாழ்வே மாயம்....................., தோல்வி நிலையென நினைத்தால்....
Favorite Books லெனினுக்கு மரணமில்லை