ശിഹാബുദ്ദീന് പൊയ്‌ത്തുംകടവ്

My blogs

About me

Location കണ്ണൂര്, കേരളം, India
Introduction പുസ്തകങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കണ്ണ്, മഞ്ഞുകാലം, തല, കത്തുന്ന തലയിണ, തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍, മലബാര്‍ എക്സ്പ്രസ്സ് (കഥാസമാഹാരങ്ങള്‍) ഈര്‍ച്ച, നല്ല അയല്‍ക്കാരന്‍, ആലിവൈദ്യര്‍ (ലഘുനോവലുകള്‍) കഥാപാത്രം വീട്ടുമുറ്റത്ത് (ലേഖനസമാഹാരം) കടല്‍മരുഭൂമിയിലെ വീട് (കവിതകള്‍) കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയില്‍ കഥകള്‍ പാഠ്യവിഷയം.