Henrik

My blogs

About me

Occupation Utbildare inom ekopsykologi och naturvakenhet
Location Lidingö, Sweden
Introduction Jag är verksam som naturvägledare och utbildare inom ekopsykologi. Initiativtagare till tankesmedjan Lodyn och aktivist för naturens rättigheter. Författare till böckerna "Det gröna skiftet" och "Jordens ande". Akademisk bakgrund inom arkeologi, socialantropologi, museologi och globaliseringsstudier. Min stora passion ligger i att finna vägar till helandet av relationen mellan människan och resten av naturen, genom ett återförvildande av psyket och ett återbesjälande av världen.
Interests Ekopsykologi, mindfulness-baserad ekoterapi, ekofilosofi, spårning (tracking), naturligt friluftsliv, naturens rättigheter, aktivism, ekologism, symboliska uttrycksformer, myter, sagor, riter, nordisk sed, muntligt berättande, spela traditionella flöjter, sång, taiji, öppnande tankar, lärandeprocesser, närvaro, Non-Violent Communication, shamanism, drömarbete