Folkhälsa Hässleholm

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Hälsovetare
Location Hässleholm, Skåne, Sweden
Introduction Folkhälsostrategen utgår från kommunbefokningen i Hässleholm och de utmaningar som finns för framtiden. Arbetet är tvärsektoriellt över förvaltningsgränser och utgår från folkhälsans 11 nationella målområden samt social hållbarhet. Jag är Hälsovetare med beteendevetenskap och folkhälsa i bagaget. Jag finns även under folkhälsa på Hässleholms kommuns hemsida och på twitter. Organisatoriskt tillhör jag kommunledningskontoret i Hässleholms kommun.