Het B-Team Oisterwijk

My blogs

About me

Location Oisterwijk, Noord Brabant, Netherlands
Introduction Missie B-Team Biodiversiteit: soortenrijkdom van planten en dieren + waardevol natuur- en cultuurlandschap. Missie Werken aan het behouden en het verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk. Visie Het B-Team zet zich in voor: Het bevorderen van - de sociale betrokkenheid bij biodiversiteit, - de kwaliteit van de groene leefomgeving - de kwaliteit van de natte natuur. - het bewaken, behouden en versterken van natuurlijke cultuurhistorische elementen - het nemen van mondiale verantwoordelijkheid. (Het mag niet ten koste gaan van andere gebieden en andere landen) Strategie Het B-team: - is pro-actief, - werkt aan bewustwording, - mobiliseert deskundigheid uit de samenleving, - doet aan netwerken en bruggen bouwen en - geeft gevraagd en ongevraagd advies.