FUNDACIÓ SIGEA

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Educació Ambiental
Location Viladecans, Barcelona, Spain
Introduction L’u de setembre de 2005 ha començat una nova etapa per a la nostra entitat. Amb l’herència de l’esperit, mitjans humans i materials d’Associació SIGEA, neix Fundació SIGEA. Aquesta nova personalitat jurídica ens possibilitarà una millor gestió dels recursos amb l’objectiu d’incrementar tant el nostre àmbit d’actuació com el volum de població al que adrecem els nostres programes educatius. Una primera mostra de les actuacions d’aquesta nova etapa, és la present pàgina web amb la que Fundació SIGEA utilitza les noves tecnologies per a difondre els valors ambientals, patrimonials i de la humanitat entre els ciutadans d’aquest món virtual. Així, les noves tecnologies, ens permeten apropar el nostre missatge a un volum més gran de beneficiaris i incrementar la capacitat d'informació.