Ferenc Ildikó Lélekgyógyász

My blogs

About me

Gender Female
Location Zalaegrszeg , Zala
Links Audio Clip
Introduction I am who I am My name is Ildikó Ferenc. I am a heavenly mediator, a ’medium’, a psy-surgeon and a natural therapist. My task in this world is to create harmony and peace in people’s hearts so that, having rid themselves of physical, psychic and spiritual ’troubles’, they can become aware of themselves and lead a healthy and balanced life. Since the moment of my birth, my heavenly helpers have been beside me so close that made the path unavoidable for me to follow. I tried not to notice the knowledge I possess and to suppress the feelings that have guided my life in the direction I am headed now. To my path and my task.
Interests Vagyok, aki vagyok Ferenc Ildikónak hívnak.Égi közvetítő, "médium", pszi-sebész és természetgyógyász vagyok. Feladatom e világban megteremteni az emberek szívében a harmóniát, a békét, hogy tisztában legyenek önmagukkal, s testi-lelki-szellemi „bajaiktól” megszabadulva egészséges, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Születésem pillanatától égi segítőim olyan szorosan vannak mellettem, hogy elkerülhetetlen volt számomra ez az út. Próbálkoztam nem észrevenni a tudást aminek birtokában vagyok, s elnyomni mindazokat az érzéseket, amik abba az irányba terelték az életemet, ahol most tartok. Saját utamra, beteljesítendő feladatomra.
Favorite Movies Awakening again/ Újra ébresztés - Messages from the Heavenly World / Üzenetek az égi világból https://www.youtube.com/watch?v=8z2lvww0ZSw