ประวัติ

My blogs

About me

Location ราชบุรี, ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, Thailand
Introduction ชื่อ: นางสาวภารวิณี นามสกุล พันธ์แก่น ชื่อเล่น: แคท เกิดวันที่: 24 พฤษภาคม 2527 e-mail: parawinee.kat@hotmail.com ที่อยู่:81 ม.11 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 7/3 หมู่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เอก: ป.บัญฑิตวิชาชีพครู สอนวิชา:คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นที่สอน:มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2/1 และ ม.2/3