ahter

My blogs

About me

Introduction Sorarsan kimliğimi; adım: kul… soyadım: olmak… gayem; sadece O'nu bulmak…