Evert

My blogs

About me

Location Netherlands
Introduction Evert van Gheeli is de hoofdpersoon van Schaduw van de werkelijkheid, het in 2012 verschenen boek geschreven door ing. Kees van Reenen. In deze 'webdomadario' geeft Evert zijn mening over al dan niet in het boek besproken onderwerpen. Reacties zijn welkom (liefst met naam, voorlaatste mogelijkheid in uitklapveld bij "Reageer als"). Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen via het internet (bijvoorbeeld www.1boek.nl; www.bol.com; www.gigaboek.nl) of bij de auteur (keesvanreenen@zichzelf.nl). - ISBN 97890 8548 3212