sueste

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location MOAÑA, PONTEVEDRA -GALICIA, Spain
Introduction DATA FUNDACIÓN: 21 de xaneiro de 2003. Entre as fins da Asociación “Sueste” podemos salientar: a) A construción, rehabilitación, conservación e mantemento de embarcacións de madeira tradicionais das costas galegas. b) A conservación e fomento de tradicións, costumes e actividades relacionadas co mar. c) A promoción, formación e integración social e entretemento dos socios da localidade, sen interese lucrativo algún. d) A divulgación entre os socios e todas as persoas interesadas, da cultura marítima.
Interests ASOCIACION RECREATIVA E CULTURAL