Inhibirela

My blogs

About me

Introduction ИнхибирелА е първата хранителна добавка в България с широк спектър на приложение за хуманното здраве, произведена на базата на дългогодишни лабораторни и клинични проучвания от международен консорциум специалисти в областта на фармакологията, био-нано-технологиите и клиничната практика на онкологията и хематологията. ИнхибирелА е хранителна добавка произведена и разрешена за употреба съгласно изискванията за безопасност на Европейския съюз, Българското законодателство и Агенцията по храните. Името ИнхибирелА произлиза от факта, че основната субстанция подтиска имунния транскрипционен фактор, наречен -"релА",който всъщност отключва механизмите на възпалителните процеси, онкологичните заболявания и рака. Добавката вече не е на пазара. Администраторът на страницата публикува на нейния интернет адрес книгата АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО.
Interests АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО - книгата