boguslaw.bujak@gmail.com

My blogs

About me

Gender MALE
Location Poland
Introduction Audytor, ekspert i manager, skoncentrowany na efektywnej i skutecznej realizacji procesów biznesowych. Dotychczasowe doświadczenie zwiazane było m.in. z: zarządzaniem obszarami teleinformatyki, ze szczególnym naciskiem położonym na usługowy model IT, planowaniem i przeprowadzaniem audytów procesów, audytów TCO, audytów systemów, analizą procedur pod kątem ich adekwatności, skuteczności i efektywności oraz zgodności z przepisami prawa (compliance), proponowaniem zaleceń i rekomendacji usprawniających działalność operacyjną, ocenianiem i analizowaniem procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, zapewnianiem wiarygodności i rzetelności procesu controllingu biznesowego i finansowego. Bogusław Bujak [MBA , MA, Inż., CIA, CRMA, TCO Expert, ITIL Expert, ITIL Manager, COBIT, GTAG, COSO, MCSD, MCAD, MCSE, MCDBA, Audytor ISO].