Kerstin

My blogs

About me

Introduction Bor med mina två hundar och katter i en mycket liten by i Dalarna i ett litet hus med en ganska liten trädgård, inte Törnrosas slott precis utan snarare Törnrosas koja. Kanelrosen och några andra bildar tät mur mot omgivningen på sina ställen medan ädlare rosor för en mer tynande tillvaro och kirskålsmattan breder ut sig mer och mer för varje år.