പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Arts
Introduction ഹൃദയത്തില്‍നിന്നുള്ള സ്നേഹം ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നു!!!
Interests എഴുത്ത്‌, വായന, യാത്ര, സംഗീതം, പാചകം, നടത്തം, അങ്ങനങ്ങനെ...
Favorite Movies ഇഷ്ടം പോലെ...
Favorite Music കേട്ടത്‌ മധുരം കേള്‍ക്കാത്തത്‌ അതിമധുരം!!!
Favorite Books രണ്ടാമൂഴം, ഷേക്സ്പീരിയന്‍ കൃതികള്‍, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍, നെരൂദ, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ...