ครูพบ

My blogs

About me

Gender Male
Location Thailand
Introduction นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลธนบุรี 2 ทำงานด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการสื่อสารและการปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูก โดยเน้นที่การทำงานอารมณ์ การเปลี่ยนวิธีคิด และปรับวิธีการสื่อสาร