moda mimo wszystko

My blogs

About me

Location Warsaw, Poland
Introduction Zespół Badań Mody i Dizajnu w IKP UW został założony w 2012 roku. Tworzą go Justyna Jaworska, Anna Konieczyńska, Wojtek Moćko, Karolina Sulej i Agata Zborowska. Zajmujemy się zagadnieniami mody i dizajnu, starając się łączyć perspektywę antropologii kultury, kultury wizualnej i historii kultury. Interesują nas nie tyle formalne zmiany obiektów mody i dizajnu, ile raczej poszukiwanie szerszych kontekstów. Podejmujemy badania mające na celu usytuowanie praktyk projektowych w historii dwudziestowiecznej kultury polskiej oraz poszukiwanie wspólnych obszarów łączących polską modę i dizajn, ich charakterystyczne cechy i uwarunkowania, z modą i dizajnem Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy organizatorami corocznej ogólnokrajowej konferencji naukowej poświęconej tej tematyce.