එස්. ඒ.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Executive
Location Horana, Western, Sri Lanka
Interests අලුත්දේ ගැන ඉගෙන ගන්න....
Favorite Movies ෆිල්ම්ස් නම් ගොඩයි....
Favorite Music ශාස්ත්‍රිය, අලුත්, පරණ, හැබැයි කොත්තු නොවන ඒවා....
Favorite Books අම්මා, මලගිය ඇත්තෝ, මලව්න්ගේ අවුරුදු දා, සැඩපහර, චෞර රැජිණ... තව ගොඩක් තියෙනවා...