Ngoc Chien Pearl Homestay

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Công chức nhà nước
Location Thị trấn Ít Ong - Mường la Sơn La, Tỉnh Sơn La, Vietnam
Interests Phục vụ mọi người, tìm hiểu và khám phá văn hóa, nấu ăn, đọc sách, trò chuyện, giới thiệu về những điều mình yêu thích
Favorite Movies Thần thoại, giã sử
Favorite Music Bolero
Favorite Books Tiểu thuyết lịch sử, thơ, tự chuyện