JESTemJA

My blogs

About me

Introduction wolną duszą... TU i TERAZ. Szanuję swoją ścieżkę i ścieżki innych... Odzyskanie wolności zależy od nas samych. Nikt nie podejmie tej decyzji za mnie. Żaden mistyk nie przychodzi na Ziemię, aby skłócać i dzielić ludzi, ale po to, by ich jednoczyć w miłości. Ponieważ zdecydowana większość myśli znajduje się we wzorcowym polu tego "matrixa", tym większą czuję odpowiedzialność za myśli, którym pozwalam, by się w moim umyśle myślały... :-D Im więcej Miłości w nas, tym więcej dostrzegamy Jej wokół.