ഉപ ബുദ്ധന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Location cochin, Kerala, India
Introduction എന്‍റെ അപ്പൂപ്പന്‍ ബ്രേക്കില്ലാത്ത സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി. അത് ഒരു അന്ധന്‍റെ ദേഹത്തിടിച്ച്. അപ്പോ അയാള്‍ ശപിച്ച്. അതിന്‍റെ ഫലമാണ് ഞാനീ ജീവിതത്തില്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം കാരണോന്നെനിക്കറിയില്ല.
Interests മാങ്ങ
Favorite Music സെറക്ക് വെച്ചിരിക്ക്യാ അഥവാ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്ക്യാ മോഡല്‍ സോങ്ങ്സ്
Favorite Books അതിനു മാത്രം ബുദ്ധി ഇല്ല

_