Vít Podráský

My blogs

About me

Introduction je architekt, absolvent FA ČVUT (2011). Diplomní projekt obhájil v ateliéru Romana Kouckého a Edity Lisecové. Během studií (2009 – 2011) působil v roli náčelníka Spolku posluchačů architektury [SPA], do které se v prosinci 2012 na dočasnou dobu nečekaně vrátil. V letech 2010 – 2011 byl také členem Akademického senátu FA ČVUT. Působí na volné noze, spolupracuje s několika ateliéry. Vedle toho se věnuje nejrůznějším aktivitám spojeným s architekturou, především s veřejným prostorem. Žije v Praze a koupat se chodí nejradši do truhlíků…