นายพีรพัฒน์ หะยะมิน

My blogs

About me

Gender MALE
Location Thailand
Introduction ชื่อ นายพีรพัฒน์ หะยะมิน ชื่อเล่น พี อายุ 20 ปี รหัสนักศึกษา 554144089 กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.2 หมู่ที่ 2