सम्या

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Project Leader
Location Pune, Maharashtra, India
Introduction एक स्वप्न आहे; लेखक व्हायचं. तेच डोळ्यात भरून हा ब्लॉग सुरु केला यार. `काय सांगू राव' ही पहिली पायरी आहे; तुमची दाद ही इच्छा आणि स्वप्न. ती आत्ताच मिळायला सुरूवात झालेली आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया प्रत्येक ब्लॉगच्या खाली वाचल्या की प्रोत्साहन आणि प्रचंड आनंद मिळतो. असेच वाचत रहा आणि कळवत रहा. - सम्या [Disclaimer: ह्या ब्लॉगवरील सर्व कथा व पात्र काल्पनिक आहेत.]