මෙම්බර්

My blogs

About me

Industry Government
Occupation Councillor of a Local Government Authority
Location Sri Lanka
Introduction මා පළාත් පාලන ආයතනයක ලාබාලම සාමාජිකයා බව පැවසීමට තරම් නිරවුල් සාධක මා සතුව නොමැති බැවින් ඒ විශේෂණය අත හැර දමමි. එහෙත් මා පළාත් පාලනයට ලාබාලයෙක් නොවන බව නම් හොඳින් දනිමි. මා ඉපදෙන විට දී නොමැති වූවද මාගේ පියා ද පළාත් පාලන ආයතනයක නියෝජිතයෙකි. පණ්ඩුකාභය යුගයේ සිට පර සුද්දන් විසින් අහෝසි කරන තෙක් පැවත ගෙන විත්, නැවත සුද්දන් විසින්ම ආරම්භ කොට පැවත ගෙන ආ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති ලංකාවේ පළාත් පාලනය මහ නගර හා සුළු නගරවලට පමණක් සීමා කොට පැවති සංවර්ධන සභා යුගයේ දී ද මාගේ පියා ගමේ මැම්බර්ම විය. මාගේ පියාගේ පියා ද මහජන ඡන්දයෙන් පත් නොවූව ද මහජනයාගෙන් වචනයක් නො ඇසූ මැම්බර්ලා කිහිප දෙනා අතරින් කෙනෙක් විය. මෙලෙස පළාත් පාලනය අත මිට මොළවා ගෙන මා උපන්නේ ද ලංකාවේ පළාත් පාලනයේ සුවිශේෂී දිනක දී ය.